برای تماس با تیم کالآزاد میتوانید از اطلاعات زیر استفاده کنید و یا از طریق فرم تماس با ما در تماس باشید

آدرس: رسالت، مجیدیه جنوبی، خیابان همایی، کوچه نهم

تلفن: ۲۶۱۴۳۵۱۲-۰۲۱